HONDA
AUTO JAROV

zpět

Parkujte s novou Hondou CR-V Hybrid po Praze ZDARMA!

Parkování s Hondou CR-V Hybrid v Praze - ZDARMA

Kde se žádá o udělení povolení?
- Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.
- Je potřeba se dopředu objednat tel. č. 236 004 354.

Pravidla pro zvýhodnění vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy

  1. Vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon, a to buď na základě volby řidiče, nebo autonomně.
  2. Výkon instalovaného spalovacího motoru nebude vyšší než 135 kW
  3. Od data první registrace vozidla neuplynulo více jak deset let
  4. Dokumenty potřebné k vyřízení žádosti:
    1. Žadatel o zvýhodnění je povinen uvedené skutečnosti doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo autorizovaného prodejce
    2. Originál velkého technického průkazu
    3. Originál leasingové smlouvy k nahlédnutí (pokud je vozidlo pořízeno na úvěr / leasing)

Modrá zóna (parkování pro rezidenty) – Parkování s CR-V Hybrid zdarma

Fialová zóna (smíšené parkování) – Parkování s CR-V Hybrid zdarma

Oranžová zóna (parkování pro návštěvníky) – není možné parkovat zdarma

Zelená zóna (parkování P+R, Carsharing) – není možné parkovat zdarma